Wyszukiwarka:
 

O nas

Historia:

12.10.2006 rok – odbywa się Walne Zebranie Członków Założycieli Związku

30.10.2006 rok – władze Związku składają do KRS wniosek o jego zarejestrowanie

19.01.2007 rok – wpisanie Związku do Rejestru Organizacji Społecznych i Zawodowych pod NR KRS 0000270821

01.06.2007 rok –nabycie członkowstwa w European Fat Processors and Renderers Association in Brussels  

28.04.2010 rok – Walne Zgromadzenie Członków Związku dokonuje zmian jego ustroju i struktury władz.
 
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku  o organizacji pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz.

Członkowie Związku:

  • partycypują w utylizacji ok. 0,5 mln ton nieprzetworzonych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i unieszkodliwiają ca 0,3 mln ton padłych zwierząt
  • dostarczają biomasę -  źródło energii o zerowym bilansie CO2, do wysokowydajnych instalacji energetycznych
  • przetwarzają produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i padłe zwierzęta chroniąc zdrowie ludzi i zwierząt przed chorobami odzwierzęcymi oraz środowisko przed  szkodliwymi emisjami i bioodpadami,
  • zapewniają bezpieczeństwo sanitarne kraju i czyste środowisko
  • stosują najlepsze dostępne techniki i technologie
logowanie
Partnerzy:
 
Copyright © 2024 ZPPU